Oncoinvent arrangement

Foto: Oncoinvent

2017 har vært et godt år for Oncoinvent. Firmaet har flyttet og bygget nye kontor- og laboratorielokaler, vokst fra fire til tolv ansatte og skaffet ny kapital. Daglig leder Jan A. Alfheim mener at dette er en viktig milepæl for bedriften og vil sette dem i stand til å videreutvikle Radspherin®, som er en ny alfaemitterende radioaktiv mikropartikkel som er laget for å behande metastaser i kroppens hulrom.

Oncoinvent avslutter året med stil ved å åpne splitter nye laboratorie- og produksjonslokaler. Mange nysgjerrige investorer kom for å bli vist rundt i lokalene, og fikk se et imponerende laboratorium med spesialisert infrastruktur. Det krever et spesielt avansert ventilasjonssystem å behandle radioaktivitet og gi ventilasjon av lokaler der radioaktive materialer behandles.

Laboratorium med alle fasiliteter

Tanken bak det nye laboratorie- og forskningsanlegget er å ha hele produksjonslinjen, fra forskning til produksjon, på ett sted, og alt dette er nå samlet på et areal på 581 m2.

Et moderne laboratorium som kan behandle radioaktive materialer i en travel og tett befolket del av Oslo krever svært strenge retningslinjer. Produksjonsavdelingen er bygget i henhold til god produksjonspraksis (GMP) for produksjon av medisinske produktkandidater. Systemer for rensing og overvåking av luft- og vannkvalitet så vel som fjerning av potensiell radioaktivitet er installert for å beskytte operatørene, befolkningen og miljøet.

Produksjons- og forskningsområdene på laboratoriet vil tilrettelegge for både utvikling av Radspherin-programmet og andre av firmaets forskningsprosjekter.

Et medisinsk presisjonsvåpen

Prekliniske studier har vist at Radspherin® gir en betydelig reduksjon i veksten av svulster, og man forventer at produktet har potensial til å behandle flere typer metastatisk kreft, primært ved spredning til bukhinnen fra eggstokkreft. Oncoinvent utvikler Radspherin® som et injiserbart produkt som er klart til bruk, og som finner kreftsvulster og ødelegger dem fra innsiden ved å avgi radioaktiv stråling.

Den første kliniske indikasjonen for Radspherin® vil være behandling av peritoneal karsinomatose, en sjelden krefttype som angriper peritoneum eller bukhinnen, den tynne hinnen som kler bukhulen og dekker de indre organene. I tillegg har Oncoinvent fått i stand et samarbeid med europeiske og amerikanske kliniske forskningssentra om klinisk utvikling av Radspherin®.

Foto: Oncoinvent

Oncoinvent arrangement

Foto: Oncoinvent

Close up business man signing contract

Foto: Oncoinvent