Anne Catrine Martinsen

Foto: Elisabeth Kirkeng Andersen

– Utstyret vi utvikler og evaluerer vil komme alle typer pasienter til gode, alt fra pasienter på legevakten til dem som er innlagt på spesialistsykehus med avanserte sykdommer, sier Anne Catrine Trægde Martinsen.

Martinsen er førsteamanuensis i fysikk ved Universitetet i Oslo, og leder avdeling for diagnostisk fysikk ved Oslo universitetssykehus. I tillegg er hun er initiativtaker, primus motor og daglig leder i Oslo ImTECH.

Idéen til senteret fikk Martinsen i 2016, og i mars i 2018 ble senteret høytidelig åpnet av Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus.

– Idéen kom fordi jeg har sett fra tidligere industrisamarbeid at det er langt fra oss på sykehusene som bruker bildediagnostisk utsyr som CT og MR, til dem som lager utstyret hos leverandørindustrien, forklarer Martinsen.

– Samtidig går teknologien ekstremt raskt, så det som ikke var mulig i går, er utdatert i morgen. Dermed henger ikke sykehusene alltid med og kan ikke tilby pasientene det nyeste og beste utstyret, forklarer Martinsen.

Løsningen blir da at teknologene kan fungere som bindeleddet mellom sykehus og utstyrsleverandører, mener Martinsen, og dette er fundamentet for ImTECH.

Partnerskapsavtale med GE Healthcare

En virkelig fjær i hatten for det nye senteret er hovedsamarbeidsavtalen med GE Healthcare.

Bedriften er en av de ledende i verden innen utvikling og produksjon av avansert bildediagnostisk utstyr, og inngår kun samarbeidsavtaler med spesielt utvalgte.

– GE Healthcare planlegger å bruke oss som sitt europeiske teststed. De ønsker å teste og evaluere både nye software- og hardware løsninger før disse vil bli tilbudt for salg til det europeiske markedet, sier Martinsen.

I tillegg til GE, så har ni andre kommersielle aktører signert samarbeidsavtaler med senteret, samt fem akademiske institusjoner.

Martinsen er klar på at senteret skal spille en viktig rolle for den norske leverandørindustrien.

– Norske industrisamarbeidspartnere vil få mulighet til å teste og utvikle nye løsninger i et internasjonalt miljø med studenter, stipendiater og forskere fra nasjonalenasjonal og internasjonale akademiske institusjoner og internasjonale industriaktører, sier Martinsen.

Hun forteller at arbeidet er godt i gang allerede og at utviklingsteamet til GE Healthcare og andre industrisamarbeidspartnerehar vært i Oslo for å jobbe sammen med de ansatte ved ImTECH, og diskutere tester og resultatene av testen.

Pågående revolusjon

Visjonen bak ImTECH er å forme radiologien i framtiden. Radiologi er det medisinske fagområdet som bruker ulike bildedannende teknikker for å diagnostisere og behandle sykdommer. Teknikkene inkluderer CT, MR og PET (se mer i faktaboks).

– Det nyeste utstyret er avgjørende om senteret skal leve opp til denne visjonen. I dag så går den teknologiske utviklingen så enormt fort, at utstyret blir utdatert tidlig. Derfor har vi lagt opp til en modell der vi inviterer inn både store og små samarbeidspartnere, nasjonale, som internasjonale og offentlige som kommersielle, som alle deler denne visjonen og jobber for å utvikle løsningene vi skal bruke i framtiden, sier Martinsen.

CT, MR og PET-MR brukes til å oppdage og overvåke sykdom og til å evaluere effekt av både etablert behandling og ny behandling i klinisk utprøving.

Kunstig intelligens og Big Data er i ferd med å revolusjonere radiologien også som en rekke andre bransjer. Mathias Goyen er medisinsk sjef for GE Healthcare i Europa. Goyen var en av hovedinnlederne på årets Cutting Edge forsknings- og teknologifestival. Da uttalte han at:

– Teknologi og medisinsk kunnskap smelter sammen innen persontilpasset medisin og hvorfor radiologer som mestrer kunstig intelligens vil erstatte radiologer som ikke mestrer kunstig intelligens i 2025.

Verden tar kontakt

På spørsmål om å oppsummere 2018, så er det korte svaret til Martinsen «Fantastisk», og det lange svaret:

– Det har skjedd enormt mye etter åpningen i mars, og vi har fått med oss flere nye partnere, ikke minst aktører som har midler og som vil jobbe med oss på grunn av vår kompetanse. I tillegg har vi fått en rekke henvendelser utenfra miljøet også om å komme å presentere oss og hva vi kan tilby, sier Martinsen.

Ikke minst har senterets ansatte levert på forskningen, og de har hatt store muntlige presentasjoner og postere på verdens fremste radiologikonferanse i USA, ytterligere artikler er underveis og de har knyttet til seg flere stipendiater.

– Vi er i en positiv spiral nå. Vi blir kontaktet av miljøer i USA og Europa som har hørt om oss fordi vi nå er på kartet. Samarbeidsavtalen med GE Healthcare betyr naturligvis enormt her, da det er får sentre de inngår samarbeid med på verdensbasis, sier Martinsen.

Når hun eller kollegaene er med på å teste metoder før de er på markedet som produkt, så er de også de første som publiserer på dette i verden. Det vekker oppmerksomhet og øker senterets posisjon som spydspiss.

Skal samles fysisk på Montebello

I dag er senteret oppe og går i lånte lokaler på Ullevål, som en del av Oslo universitetssykehus. Med en gang Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er utvidet med byggetrinn to, så skal ImTECH samles fysisk i parken på Montebello, ved siden av Radiumhospitalet og Institutt for Kreftforskning.

– Målet er å ferdigstille senteret med CT, MR og PET- MR i de nye lokalene som skal bygges i utvidelsen av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Når dette er på plass så vil det bli enkelt å oppgradere utstyret, bytte ut software og hardware, sier Martinsen.

I innovasjonsparken vil senteret få stor plass, og det vil knytte seg tettere på både de akademiske og kommersielle aktørene om allerede er etablert her.

– Målet med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark har hele tiden vært å være en brobygger mellom akademi og industri. Å få ImTECH inn i vårt neste byggetrinn er prikken over i-en. I dette senteret vil forskning, pasientbehandling og produktutvikling gå hånd i hånd, og det er nettop det vi ønsker, sier Jónas Einarrsson, Einarsson er initiativtaker til Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og administrerende direktør i investeringsstiftelsen Radforsk.

Han legger til at prosjekter som ImTECH ikke kommer av seg selv, men er helt avhengig av ildsjeler som Anne Katrine.

Inven2 bistått med industrikontrakt og avtaler

Martinsen sier hun er vært takknemlig for den støtten og entusiasmen hun har møtt i de to årene det gikk fra hun fikk idéen, til senteret åpnet. Likevel har det ikke vært bare bare å få på plass et så omfattende privat-offentlig samarbeid. I oppstartsfasen har det også vært krevende å kjøpe inn utstyr.

– Her har vi fått uvurderlig hjelp og veiledning fra Inven2, til både å få på plass avtaler med samarbeidspartnere, for så å utforme et rammeverk for avtaler som vi bruker videre, sier Martinsen.

Hun berømmer de ansatte hos Inven2 som hun har jobbet med for positiv innstilling og løsningsorientering hele veien, samtidig som de har vært profesjonelle og til god hjelp.

– Det er tydelig at næringslivet ønsker å samarbeide med ImTECH, og fra vårt ståsted er ImTECH, ledet av Martinsens meget kompetente hånd, et klart eksempel på hvordan samarbeid mellom et akademiske fagmiljø og industriaktører kan foregå, sier Anne Marie Bjørgo, som er advokat i Inven2.

– Det er i den forbindelse avgjørende med gode og balanserte avtaler, som tilrettelegger for det samarbeidet partene skal bygge deres videre utvikling på. Det er nettopp i dette skjæringspunktet Inven2 ønsker å bidra og det er motiverende og inspirerende å ha anledning til å jobbe med ImTECH og Anne Catrine Martinsen, sier Bjørgo.


Fakta:

  • Oslo ImTECH er en forkortelse for Oslo Imaging Technology Research and Innovation Center
  • Samarbeidspartnere i senteret er GE Healthcare, Universitetet i Oslo, NTNU, Ahus, Nordic Neurolab, Oslo Cancer Cluster, Phantom Laboratory, RTI Group, Epigram, Collective Minds og Image Owl
  • Radiologi er et medisinsk fagområde som anvender ulike bildedannende metoder for å avdekke og behandle ulike sykdommer. De bildedannende teknikkene er basert på røntgenstråler, inkludert computer tomografi (CT), ultralyd, magnetresonans (MR) og stråling fra radioaktive stoffer, inkludert positron emisjons tomografi (PET). Intervensjonsradiologi innebærer minimalt invasive medisinske behandlingsprosedyrer ved hjelp av ulike bildedannende teknikker. Kilde: Store medisinske leksikon

Les mer: