Inven2 er en del av et vitalt og stadig større økosystem innen forskning og utvikling. Bare i nærområdet til Inven2s lokaler i Forskningsparken finnes en rekke klynger og inkubatorer, samt Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Økosystem Oslo kart

Dette økosystemet er spesielt sterkt innen livsvitenskap. Det gjenspeiles i at omtrent to tredjedeler av prosjektene til Inven2 går på å utvikle nye behandlinger og medisinsk-teknisk utstyr som pasienter over hele verden kan ha nytte av.

Inven2 Økosystem norgeskart

 

Ansvarsområdene til Inven2 strekker seg videre over hele Norge. Inven2 håndterer alle kontrakter, avtaler og økonomi innen kliniske studier på vegne av alle sykehus i Helse Sør-Øst, samt Universitetssykehuset i Nord-Norge. I tillegg samarbeider Inven2 tett med de andre teknologioverføringskontorene, TTOene, i Norge; NTNU Technology Transfer, Bergen Teknologioverføring, Validé. Norinnova Technology Transfer, Kjeller Innovasjon, SINTEF TTO, Innoventus Sør, ARD og Nord Innovasjon. 

Oversikt nord
Oversikt midt og sør
Oversikt Oslo Akserhus