Foto: Shutterstock

 

Oppstartsselskapet ble etablert i 2018 og inngikk i januar i 2019 en unik avtale med det indiske farmasiselskapet Cadila Pharmaceuticals. Avtalen går på å utvikle en ny og bedre behandling for pasienter rammet av hjerteinfarkt.

Sommeren 2019 hentet selskapet inn 7,9 millioner kroner i en emisjon. I tillegg har selskapet fått omtrent fem millioner kroner i støtte fra Forskningsrådets Forny. Hovedaksjonærene i SERCA Pharmaceuticals er nå Inven2, Sarsia Seed samt en rekke private investorer.

«Vi er svært fornøyd med å ha bidratt til at SERCA er godt i gang raskt etter oppstart av selskapet», sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

«SERCA Pharmaceuticals er basert på fremragende norsk forskning. Det er veldig tilfredsstillende å lande en god avtale med et stort farmasøytisk selskap, bare måneder etter at selskapet er etablert,» sier Kristin Sandereid, Executive Fund & Business Developer i Inven2.

SERCA Pharmaceuticals skal utvikle en medikamentell behandling for skader som oppstår ved behandling av hjerteinfarkt.

 

Om SERCA Pharmaceuticals

SERCA Pharmaceuticals AS ble etablert i 2018 på bakgrunn av prekliniske forskning på en potensiell medikamentell behandling for skader som oppstår ved behandling av hjerteinfarkt. Forskningen som ligger bak selskapet er utført av forskningsgruppen til professor Kjetil Taskén ved Universitetet i Oslo gjennom 20 år.

Daglig leder er Kjetil Hestdal, tidligere administrerende direktør i Photocure gjennom en rekke år, og har erfaring med å ta et produkt fra preklinikk hele veien til markedet.

SERCA Pharmaceuticals skal utvikle en medikamentell behandling for skader som oppstår ved behandling av hjerteinfarkt.