Nesten 90 1:1 møter mellom forskere, etablerte bedrifter og oppstartsbedrifter ble gjennomført under Cutting Edge i år. «Vi fikk viktige tilbakemeldinger,» forteller forsker Henriette Andresen etter møte med Pfizer.

Fra Matchmaking møte

FOTO: Elisabeth Kirkeng Andersen

I helseinkubatoren Aleap møttes mennesker på kryss av tvers av industri, akademia, sykehussektoren og oppstartsfase til møter parallelt med alt som foregikk under årets Cutting Edge Festival. Dette er partneringtilbudet på Norges største teknologi- og forskningsfestival, som går under navnet «matchmaking».

– Årets «matchmaking» var veldig vellykket. 88 møter ble gjennomført totalt og vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne underveis, sier Lise Rødsten.

Rødsten er ansvarlig for industrisamarbeid hos Inven2 og har spesielt satt opp møter for forskere fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

 

Møtte Pfizer

Henriette Andresen er stipendiat og forsker ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Sammen med kollega Lise Roman Moltzau deltok hun på matchmakingen.

De har nylig mottatt millionstøtte fra Forskningsrådet til et innovasjonsprosjekt for å utvikle en ny behandling av for høyt blodtrykk som tilgjengelig medisin ikke biter på, såkalt resistent hypertensjon. Les mer om dette nederst i artikkelen.

På matchmakingen hadde Andresen og Moltzau blant annet møte med Pål Falck som er medisinsk rådgiver og såkalt «scout», speider, etter nye samarbeidsprosjekter i Pfizer.

– Vi fikk mange verdifulle tilbakemeldinger fra Pål. Spesielt var det nyttig å høre at Pfizer også kan gi oss bistand til forskningen vår, sier Andresen.

Falck på sin side var allerede informert om prosjektet til Andresen og Moltzau fra Inven2.

– Inven2 er gode til å holde oss i farmasøytisk industri orientert om det de har av tidligfase prosjekter. Det er likevel viktig å møtes direkte med forskerne tidlig for å lære mer om prosjektet, sier Falck.

Falck ga også forskerne råd om hva de bør tenke på inn i innovasjonsprosjektet for at det skal være aktuelt og attraktivt for industrien.

– Vi er forskere og det vi kan best er selvfølgelig forskning, så alt av informasjon om kommersiell utvikling er nyttig for oss. Det er essensielt å høre direkte fra industrien hva som kreves av standarder og hva som er mulig innen samarbeid, sier Moltzau.

 

Nåløye videre, men viktigst med dialog

Årlig etablerer Pfizer samarbeid med forskere på omtrent 150 innovasjonsprosjekter – globalt. Det avskrekker likevel ikke Moltzau og Andresen.

– Vårt prosjekt er i tidlig fase enda, og akkurat nå er dialogen med industrien mest verdifull for å høre hva de ser etter, sier Andresen.

Falck er klar på at det er et trangt nåløye å komme gjennom. Hans jobb nå er å finne den rette kollegaen blant Pfizers 90.000 ansatte globalt, som kan vurdere prosjektet til de norske forskerne.

– Jeg jobber hardt med å selge inn norske prosjekter. Det er viktig for oss om jobber i Pfizer i Norge å få til det, sier Falck.

Han synes det er spesielt interessant at prosjektet er i tidligfase og retter seg mot en nisje.

Samarbeid viktigere og viktigere

Biofarmasøytisk industri jobber mer og mer gjennom samarbeid, både med akademia, oppstartsbedrifter og andre store, globale selskaper. Et eksempel på dette er et nytt samarbeid mellom Oslo Imtech ved Oslo universitetssykehus og GE Healthcare innen radiologi som ble presentert under Cutting Edge.

Pfizer på sin side satser blant annet på laboratoriefellesskaper.

– Pfizer globalt har nylig opprettet noen helt nye forskningslaboratorier i USA, der forskere fra akademia og forskere i Pfizer jobber ved siden av og sammen, ofte også i samarbeid med representanter fra pasientorganisasjoner, sier Falck.

Pfizer har en forretningsmodell som tilsier at omtrent halvparten av alle nye produkter som lanseres kommer fra samarbeidsavtaler med akademia eller private firmaer.

– Nettopp denne samarbeidsmodellen som er innenfor biofarmasøytisk industri, gjelder generelt innen teknologiintensivt næringsliv. Det betyr at det å delta på 1:1 møter er viktigere enn noen gang før for alle forskere, sier Rødsten.

Cutting Edge er spesielt egnet for matchmaking på tvers av fagområder, siden festivalen samler spekteret av forskere, teknologer og bedrifter fra hele landet i Forskningsparken.

– For forskere og teknologer i Forskningsparken og institusjonene rundt, er dette et attraktivt lavterskeltilbud nær sagt rett utenfor kontoret, sier Rødsten.

Det er både forskerne og Falck enige i.

Lovende innovasjonsprosjekt

Mellom 10-30 prosent av pasientene som sliter med høyt blodtrykk får ikke hjelp av blodtrykksenkende behandling. Medisinene fungerer ikke på dem rett og slett.

Andresen og Moltzau og kollegaer har fått åtte millioner i støtte fra Forskningsrådet og 800.000 kroner i støtte fra Universitet til å utvikle nye legemidler til denne pasientgruppen.

I tillegg er prosjektet blitt tatt opp i UiOs innovasjonsprogram SPARK NORWAY.

Andresen pitchet prosjektet på Cutting Edge som en del av Launch Stage, som er en lanseringsscene for innovative prosjekter på konferansen.

Les mer om prosjektet her.

Fakta om årets Cutting Edge:

  • Sjette i rekken
  • 1000 deltagere
  • 5 hovedforedrag
  • 41 forelesninger
  • 5 debatter
  • 2 work shops
  • 50 utstillinger
  • 88 møter gjennomført som del av matchmakingen
  • Cutting Edge arrangeres i samarbeid av Inven2, OsloTech, Universitetet i Oslo og Conventor.

Les mer om hvordan samarbeidspartnerne jobber med Cutting Edge her.

Se mer om årets Cutting Edge her.