Året 2020 var Covid19-året. Det var også jubileumsåret til Inven2. Og – det var året det ble skapt store verdier fra forskningen ved Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Ole Kristian Hjelstuen

Foto: Inven2 / Moment Foto

Koronapandemien preget 2020, men det har utrolig nok ikke gått ut over framdriften i de aller fleste innovasjonsprosjekter og kliniske studier. Til tross for stengte laboratorier, hjemmekontor og omdisponert sykehuspersonale, har både forskere, klinikere og våre egne ansatte klart å omstille seg. Jeg er imponert og stolt over hvor raskt omstillingen skjedde, og hvor hardt alle har jobbet for å skape framdrift i prosjekter og gjennomføre nye kliniske studier. Mot slutten av 2020 så vi at det var meldt inn flere nye kliniske studier enn i fjor, mange av idéene har blitt kommersialisert og det er nå en økende tilstrømning av gode idéer.

Våre hovedoppgaver som et av Norges største teknologioverføringskontor (TTO), er å vurdere potensialet i idéer fra forskning, beskytte rettighetene til idéene så de står seg i en global setting, og sørge for at innovasjonene har de beste forutsetningene for å lykkes med å nå markedet. Dette gjør vi i samarbeid med oppfinnerne, gründere, investorer, virkemiddelapparat og resten av økosystemet for innovasjon. Inven2 ble etablert i juni 2010. Ser vi på tiåret under ett, så har vi vurdert 2072 ideer og kommersialisert 443 av dem. Det er et fantastisk flott resultat, og jeg vil takke alle dem som har bidratt inn.

Det er lange løp fra forskning til verdiskapning til markedsandel, så det tar mange år før vi ser om vi lykkes. Når verdiskapningen først skjer kan det være snakk om enorme verdier. Vaccibody er et eksempel på det. Ved utgangen av 2020 verdsettes selskapet til over 20 milliarder kroner. De ble etablert tilbake i 2007 av Medinnova (nå Inven2), Biomedisinsk Innovasjon og andre, og selskapet har gjort en strålende jobb i å skape framtidige verdier.

Bak Vaccibody kommer flere andre selskaper vi har vært involvert i etableringen av, og som utvikler seg godt; Ultimovacs, Elliptic Laboratories og CSAM Health er alle selskaper som har bygget seg opp over tid og som nå er børsnoterte. Bak disse er det enda flere selskaper i god utvikling. Det kommer en rekke solide selskaper ut fra forskningen ved Universitetet i Oslo og Helseforetakene i Helse Sør-Øst, og en viktig helsenæring er i godt driv i Norge.

I 2020 har vi realisert verdier til oppfinnerne, til ny forskning og innovasjon – hele 600 millioner kroner har blitt tilbakeført så langt, totalt sett.

Inven2 jobber hardt for at norske pasienter skal få tilgang til nye behandlinger gjennom å håndtere kontrakter og økonomioppfølging i kliniske studier. Over 1500 kliniske studier har vi jobbet med siden 2010, det tilsvarer omtrent 85% av alle industri-initierte studier i Norge. Vi jobber med stor entusiasme videre for å få enda flere studier til Norge, til nytte for enda flere norske pasienter, og slik norske myndigheter ønsker med sin nye handlingsplan for kliniske studier.

Vi går inn i 2021 med større mulighetsrom enn noen gang tidligere. Andelen erfarne oppfinnere i eierinstitusjonene våre har økt, og flere vurderer entreprenørskap som en karrierevei. Forskningsinstitusjonene øker innsatsene sine for å bidra til idéstimulering og innovasjon. Vi har høstet mye erfaring selv gjennom dette første tiåret, og har nå en større kapitalbase til å investere i oppstartselskaper i den tidlige fasen. Myndighetene er opptatt av å få flere kliniske studier til norske pasienter og av å bygge nytt næringsliv. Vi jobber tett med de andre TTOene og med økosystemet for innovasjon både på lokalt og nasjonalt nivå. Vi skal bidra med alt vi har til rådighet for at det skal komme flere konkurransedyktige produkter, tjenester og selskaper ut av offentlig finansiert forskning.

Vi har store forventninger til 2021. Vi gleder oss til å bruke alt vi har bygget opp av kompetanse, metoder og nettverk til å spille en viktig rolle i innovasjonskjeden fra forskning til forretning.

Signatur