Inven2 er landets største teknologioverføringsselskap, TTO, og det innebærer at vi har ansvaret for å vurdere og kommersialisere innovativ forskning fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og helseforetakene i Helse Sør-Øst. Dette er våre eiere.

Ole Kristian Hjelstuen fra Inven2

Foto: Moment Foto

I 2019 arbeidet jeg og mine 31 medarbeidere hardt for å ivareta dette ansvaret på en god måte, som vi har gjort nå i snart 10 år. Og 2019 er et år som bærer fruktene av dette arbeidet:

Verdien av porteføljen vår basert på 51 selskaper økte kraftig og endte på 12,5 milliarder kroner. Selskapene er alle spunnet ut av arbeidet til fremragende forskere ansatt ved våre eierinstitusjoner. Selskapene er attraktive investeringsobjekter: Mer enn 1,2 milliarder kroner i private midler ble investert i selskapene i 2019. Samtidig ble 40 millioner kroner pløyd tilbake til forskning ved eierinstitusjonene våre, for å legge grobunn for videre kunnskapsutvikling.

Det er vanskelig å peke på enkeltforskere blant alle dem som leverer inn sine idéer til oss, men jeg ønsker å fremheve tre. Den første er professor Johanna Olweus som utvikler målstyrt immunterapi basert på avansert celle- og genterapi hvor hun bruker T-cellereseptorer, såkalt TCR-terapi. I desember 2019 ble hun tildelt et av de mest prestisjefulle europeiske forskningsstipendene, et «Consolidator Grant» på 20 millioner kroner.

De andre to forskerne er professor og fysiker Atle Bjørnerud, som i dag arbeider ved Oslo universitetssykehus, og kjernekjemiker Bent Wilhelm Shoultz ved Universitetet i Oslo. Bjørnerud og Shoultz har i lengre tid samarbeidet med etablert næringsliv, henholdsvis Nordic Neuro Lab og Syklotronsenteret. Forskningen deres er veldig forskjellig men utgjør vesentlige bidrag til bedre bildediagnostikk i MR og PET. Dette er diagnostiske metoder som er fundamentale for å gi alvorlig syke pasienter best mulig behandling.

2019 er året som INSPIRE ble lansert. Prosjektet lever opp til navnet sitt, ifølge helseminister Bent Høie. INSPIRE er et historisk samarbeid mellom offentlige aktører som Kreftregisteret og 12 multinasjonale selskaper for å få mer kunnskap om medisinbruk blant kreftpasienter i Norge. Kreftforeningen og LMI er med. Her har vi fått til en samarbeidsavtale som alle har godkjent og underskrevet – én avtale, det er nesten like historisk. Jeg håper avtalen kan være en mal og et eksempel til etterfølgelse for andre privat-offentlige samarbeid innen helse.

Kliniske studier er viktig for norske pasienter og en handlingsplan for flere studier utarbeides nå av Helse- og omsorgsdepartementet. Noen sykehusavdelinger ønsker å være i forkant, og like før nyåret arrangerte Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus et seminar for å vise industrien sin kompetanse og infrastruktur for å tiltrekke seg studier.

Inven2 spiller en avgjørende rolle innen kliniske studier da vi har ansvaret for kontraktsavtalene mellom industri og sykehus, samt den økonomiske oppfølging av avtalene. Dette arbeidet gjør Inven2 på vegne av alle sykehus i Helse Sør-Øst, samt Universitetssykehuset i Nord-Norge. Vi er involvert i nær 85% av alle nye kliniske studier i Norge. I dag følger vi opp 409 pågående kliniske studier.

En av de avanserte studiene vi i Inven2 fasiliteter for tiden er en mulig ny behandling av den svært sjeldne sykdommen Louis-Bar syndrom. Sander på åtte år er ett av fem norske barn som deltar i en studie ved Klinisk Forskningspost på Rikshospitalet. Historien til Sander viser virkelig hvor viktig det er å ha kliniske studier å tilby pasienter som ikke har noen annet alternativ.

I 2020 feirer Inven2 10 år. Vi gleder oss til å oppsummere resultatene vi har oppnådd i løpet av dette tiåret. Verdiøkningen til porteføljen vår er på flere hundre prosent på få år. Samtidig bidrar patenteringseffektiviteten til Inven2 til at Universitetet i Oslo rangeres høyt blant de mest innovative universitetene i Europa. Vi er på rett vei. Norge trenger mer enn noen gang kompetente og profesjonelle innovasjonsaktører. Inven2 ønsker å bidra sterkt inn her. Kunnskapsbasert innovasjon basert på forskning gir grobunn for grensesprengende teknologier og produkter som er etterspurt i et globalt marked.

2020 blir et spennende år. Jeg ser fram til at Inven2 kan bidra til enda flere kommersialiseringer fra dyktige forskere og flere kliniske studier til det beste for norske pasienter. Jeg gleder meg til å følge utviklingen i hvert enkelt selskap, kanskje spesielt teknologiselskapet Elliptic Labs og kreftselskapene Ultimovacs og Vaccibody.

Inven2 var med å starte Ultimovacs tilbake i 2011 og det er imponerende at de i 2019 fikk til en vellykket børsnotering i et tøft marked. Se innslaget NRK laget om Ultimovacs her. Vaccibody på sin side, er basert på doktorgradsarbeidet til Agnete Brunsvik Fredriksen i laboratoriene til professorene Bjarne Bogen og Inger Sandlie. I dag har Vaccibody en verdi på 5 mrd kr og er et av de ledende selskapene i verden på utvikling av persontilpassede kreftvaksiner basert på kunnskap om neoantigener.

Godt, innovativt 2020!

Signatur