Foto: Shutterstock

Novartis har valgt ut Seksjon for cellulær immunologi ved Oslo universitetssykehus til å håndtere alle europeiske studieprøver av barn med akutt lymfatisk leukemi. På Oslo universitetssykehus analyserer de prøvene for å screene barna for eventuell deltagelse i Novartis sin globale CAR-T studie CASSIOPEIA.

 

Akutt lymfatisk B-celleleukemi er en type blodkreft som rammer mange barn og unge voksne. Flesteparten av pasientene blir friske av standardbehandling, men mellom to og tre prosent responderer dårlig og har økt risiko for tilbakefall av sykdommen.

Children´s Oncology Group er et nettverk av sykehus og behandlere i USA som jobber med kreft som rammer barn og unge voksne. De har sammen med det globale legemiddelfirmaet Novartis tatt initiativ til den internasjonale kliniske studien CASSIOPEIA som undersøker om disse høyrisikopasientene har effekt av CAR-T behandling, sier Liv Osnes.

Osnes leder Seksjon for cellulær immunologi ved Oslo universitetssykehus og bidrar selv direkte inn i CASSIOPEIA sammen med bioingeniørene og de andre legene ved seksjonen.

Seksjonen er det eneste laboratoriet i Europa som er med i arbeidet. De samarbeider tett med en lab i Seattle i USA, som har ansvaret for prøveanalysene på dette kontinentet.

–Selve arbeidet vi gjør kan nok mange andre laboratorier også gjøre, og mange andre ville nok hatt lyst på dette oppdraget. Vi ble foreslått som et Novartis-senter av barnekreftlege Jochen Büchner ved Oslo universitetssykehus, som har inngående kjennskap til CAR-T behandlingen, sier Osnes.

 

Les intervju med Büchner på nettsidene til Barnekreftforeningen om CAR-T behandlingen.

Se nyhetssaken fra TV2 om Emily Whitehead, det første barnet i verden som fikk CAR-T behandling.

Liv OsnesLiv Osnes. Foto: privat.

 

CAR-T, en mulig siste utvei for svært syke barn

Hensikten med studien CASSIOPEIA er å se om CAR-T kan være en god behandling av de barna som ikke responderer godt nok på standardbehandlingen.

–Barna som har gjenværende leukemiceller etter de første kurene og ikke har ønsket effekt av den vanlige behandlingen av ALL, kalles for høyrisikopasienter. Disse barna får dessverre ofte tilbakefall selv etter en benmargstransplantasjon, som er det tilbudet de har hatt tidligere. CAR-T behandlingen er en ny behandlingsform som innebærer at barnas egne T-celler blir tatt ut og endret slik at de kan gjenkjenne kreftcellene og drepe dem, når de blir satt inn i kroppen igjen. Foreløpig forskning tyder på at behandlingen har god effekt og lite bivirkninger, og det er akkurat dette studien skal finne svar på, sier Osnes.

Novartis var de første i verden som i 2017 fikk godkjent en type CAR-T behandling kalt Kymriah til bruk for akkurat pasientgruppen med ALL.

Oslo universitetssykehus var helt sentrale i de kliniske studiene som ledet fram til denne godkjenningen, og som eneste senter i Europa innrullerte de både voksne og barn i sine studier. Liv Osnes og hennes kollegaer deltok i disse studiene også, og har derfor erfaring med behandlingen og de avansert analysene som er nødvendig for å identifisere og følge opp pasientene.

–Det vi gjør, er å analysere prøvene vi får inn fra de kreftsyke barna for å se om de har fortsatt har kreftceller i kroppen. Dette gjøres for å innrullere dem i studien og så på gitte tidspunkt i løpet av studien. Vi analyserte den første prøven i september 2019. Totalt i løpet av studietiden skal vi analysere rundt 500-600 prøver. Dette er et stort volum av relativt krevende analyser, sier Osnes.

CASSIOPEIA skal etter planen gå helt fram til 2027.

 

Fjær i hatten

Erlend Carlson er Clinical Contract Manager i Inven2 og har vært ansvarlig for å håndtere avtalen mellom Oslo universitetssykehus og Novartis, USA på dette oppdraget.

–Denne avtalen er en skikkelig fjær i hatten for Oslo universitetssykehus, Liv Osnes og kollegaene hennes. Den er langsiktig og viser at de har både nødvendig erfaring og kompetanse, og ikke minst infrastruktur og state-of-the art teknologi på plass for å håndtere denne typen avanserte analyser, sier Carlson.

Han synes det generelt er verdt å merke seg den unike kompetansen som Oslo universitetssykehus har opparbeidet seg med avanserte analyser og behandling med CAR-T.

–Nylig fikk Oslo myelomatosesenter en ny studie på CAR-T til behandling av myelomatose, det vil si benmargskreft, for et annet legemiddelfirma enn Novartis. Sykehuset har kompetansen til å bidra inn profesjonelt på disse globale studiene, og dette kan være en viktig nisje innen kliniske studier for Norge, sier Carlson.

Erlend Carlson

Erlend Carlson, Clinical Contract Manager i Inven2. Foto: Inven2 / Moment Studio.

 

Krevende logistikk

Koronapandemien påvirket framdriften i CASSIOPEIA da den rammet Europa for fullt i mars, men dette har for det meste gått seg til nå forteller Osnes.

–Planen var at barna og deres familier skulle inn til egne Cassiopeia- sentre for å ta de prøvene som vi analyserer her i Oslo. På grunn av koronapandemien har man ønsket å spare barna og foreldrene for unødvendig reiseaktivitet, og prøvene blir derfor i stedet tatt på det nærmeste egnede sykehuset, sier Osnes.

Dette har vært krevende for de ansatte i Oslo, som må kommunisere og koordinere med mange flere ulike sykehus enn forventet. I tillegg kan prøvene komme etter normal arbeidstid eller i helgene, da logistikken og frakten rundt prøvene også er svært krevende på grunn av pandemien.

Osnes er i ferd med å lære opp flere kollegaer i den analysen som gjøres for å se etter kreftceller i prøvene, og er veldig fornøyd med at de kan bidra inn i denne viktige studien.

–Vi er veldig spent på denne studien og resultatene. Vi har stor tro på at dette kan bety mye for disse barna med dårligst prognose, og det er spennende å være med, sier Osnes.