Vinnerne av Idéprisen 2019. Foto: Jannicke Kristoffersen, Inven2

Omtrent åtte prosent av jordas befolkning er rammet av diabetes, og mange av disse utvikler såkalt diabetisk fot som følge av sykdommen. Om dette ikke blir oppdaget tidlig nok, kan tilstanden føre til at foten får sår. Om sårene ikke blir behandlet eller ikke lar seg behandle, må foten i de mest alvorligste tilfellene amputeres.

Helsedirektoratet i Norge anbefaler derfor at alle med diabetes skal undersøkes for diabetisk fot hvert året. Men, få av diabetikerne følger opp dette selv- I tillegg er selve undersøkelsen manuell og lite konsistent. En gruppe forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har utviklet en «Smart Sokk» de mener kan løse problemet.

«Idéen vår er et apparat med en utvalgt kombinasjon av ikke-invasive sensorer for undersøkelse av diabetisk fot», sier Christian Tronstad. Tronstad og forskerkollegaer ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo står bak idéen.

Måleapparatet skal formes som en smartsokk som diabetikeren har på seg under prøvetakingen.

Se film som forklarer idéen.

 

«Kjempegøy å vinne»

«Det er veldig gledelig å få denne støtten for idéen vår! Nå kan vi teste ut dette med utvikling av en prototype og en forskningsstudie, og gjøre dette til noe mer enn en idé», sier Tronstad.

Tronstad har utviklet SmartSokk-en sammen  med Jonny Hisdal, Trond Jenssen, Inge Petter Kleggetveit, Ørjan G. Martinsen, Håvard Kalvøy og Ole Elvebakk.

Juryen hadde en tøff jobb med å velge ut den beste blant de 30 idéene og skriver i sin begrunnelse:

«Diabetes påvirker over åtte prosent av den voksne befolkning på verdensbasis. Diabetes kan forårsake helseproblemer over tid og diabetisk fot er en av de vanligste komplikasjonene, der nerver og blodkar blir ødelagt. Juryen verdsetter samarbeidet prosjektet har vist, på tvers av flere fagdisipliner ved Oslo universitetssykehus. Og juryen har valgt Smart Sokk som vinneren fordi vi ser nytteverdien for samfunnet, en bedre livskvalitet for de berørte og ikke minst er det et stort markedspotensial.»

To idéer kom nesten helt til topps i årets Idépris-konkurranse og belønnes med en pris på 25.000 kr. Disse er: «MinMAT: Beslutningsverktøy for oppfølging av pasienters ernæringsstatus og –behandling» og «Test for å guide behandling av diffust storcellet B-cellelymfom».