Theodossis Theodossiou presenterer Lumiblast på Inven2 Pitch. Foto: Jannicke Kristoffersen, Inven2

Formålet med Inven2Pitch er å vise fram potensielle muligheter for investorer, samt gründere som er på jakt etter spennende prosjekter som de kan bygge videre på til vitale selskaper.

– Prosjektene har til felles at de ville trenge gründere og finansiering når de om kort tid går over i kommersiell fase, sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

I 2019 ble det arrangert to Inven2 Pitch møter:

Prosjekter presentert i helseinkubatoren Aleap i juni:

 • SoftBeam: Teknologi som dramatisk forbedrer bildekvalitet på ultralydutstyr og samtidig reduserer utstyrskostnaden
 • ZinChel: Motvirker resistens mot antibiotika
 • SERCA Pharmaceuticals AS: Ny behandling for reperfusjonsskade etter hjerteinfarkt
 • Optical Audio Tape Digitizer: Ny teknologi for Magneto-optisk avlesning og lagring av gamle sårbare magnetiske lydbåndopptak
 • HLAII: En  målstyrt influensa vaksine plattform
 • HoloCare: Holografisk visualisering for bedre kirurgi

Prosjekter presentert på Cutting Edge i oktober:

 • TCR discovery platform: En unik plattform for TCR-oppdagelse, en ny investeringsmulighet innen celleterapibasert immunonkologi
 • TAM targeting (IL15): En universell antistoffbasert immunterapi som fjerner faste svulster med full overlevelse i dyremodeller
 • CCN5: En ny terapeutisk behandling av lungefibrose basert på et biologisk molekyl
 • Lumiblast: Et nytt prinsipp for kreftbehandling basert på molekyler som aktiveres av kreftcellenes egen energiomsetning, og dermed tvinger svulster til å “begå selvmord”
 • Tankyrase inhibitor: OM-153 – et potent lavmolekylært kreftlegemiddel som selektivt angriper en viktig prosess i kreftceller
 • Ambulansebrille: Et nytt unikt kommunikasjonsverktøy for paramedisinere

Ansvarlig for Inven2Pitch er Olav Steinnes.
Ta kontakt om du ønsker informasjon om neste Inven2Pitch eller oversikt over prosjekter.