Kliniske studier er utprøving av nye medisiner og medisinsk utstyr for behandling på mennesker. Studier kan gjøres på både friske frivillige og pasienter.

Leger diskuterer på data

– Kliniske studier er nøkkelen til medisinsk utvikling. Pasientene som deltar i kliniske studier får tilgang til utprøvende behandling seks til syv år før behandlingen kommer på markedet, sier Siri Kolle. Kolle er Vice President Clinical i Inven2, og ansvarlig for de kliniske studiene hos Inven2.

Kliniske studier gir helsepersonell viktig erfaring med nye legemidler og behandlingsmetoder, forskningserfaring og internasjonalt nettverk.

– Det er også viktig for norsk helseindustri at de kan prøve ut sine behandlinger lokalt da kommer også norske nyvinninger pasienter her til lands til gode tidlig, sier Kolle.

Ryddig system

Inven2 håndterer kontraktsavtalen mellom industri og sykehus på den enkelte studien på vegne av sykehuset. I tillegg er Inven2 ansvarlig for all økonomisk oppfølging av avtalene.

– Dette er et godt og ryddig system fordi det sikrer en armlengdes avstand mellom industri og sykehus, noe som sørger for et transparent samarbeid, sier Kolle.

Dette arbeidet gjør Inven2 på vegne av alle sykehus i Helse Sør-Øst, samt Universitetssykehuset i Nord-Norge, noe som forenkler oppstart av studier i Norge. Inven2 jobber kontinuerlig med å effektivisere prosessen med å få på plass avtaler, slik at tid til oppstart blir så kort som mulig.

– At vi kan starte studiene raskt i Norge er et viktig konkurransefortrinn for oss, påpeker Kolle.

– Det er en sterk global konkurranse for å tiltrekke seg kliniske studier. 

Nedgang i studier bekymrer

I 2019 administrerer Inven2 409 pågående kliniske studier, hvorav 135 nye ble meldt inn i 2019.

– Antall nye studier i 2019 er lavere enn tidligere år og det er bekymringsfullt. Det er særlig ved Oslo universitetssykehus og A-hus vi ser nedgangen, den er på omtrent 30 prosent begge steder, sier Kolle.

Lyspunktet er at antall nye kreftstudier og antall nye studier på barn ved Oslo universitetssykehus holder seg relativt stabilt.

– Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus har for lengst etablert seg som et attraktivt sted å legge studiene sine for den globale legemiddelindustrien. Blant de største norske selskapene som utvikler kreftbehandling, har alle studier eller kjøper tjenester til studiene ved Oslo universitetssykehus, det vil si BerGen Bio, Vaccibody, Ultimovacs, Targovax, Nordic Nanovector og PCI Biotech, sier Kolle. Det er viktig at oppstartsfirma har muligheter til å prøve ut sine nye medikamenter her i Norge.

Kolle synes og det er veldig gledelig at antallet nye studier på barn holder seg stabilt.

– Det er så viktig for barn og familiene deres at de kan få tilgang til studier i Norge når barna er rammet av sykdom eller alternativet er å reise til utlandet for å deltagelse i klinisk studie. Det siste er en stor merbelastning for hele familien, sier Kolle.

Håpet nå er at antall ny kliniske studier innmeldt i 2020 vil øke igjen, noe Inven2 jobber målbevisst med.

– Det er ikke vårt mandat å tiltrekke kliniske studier til Norge. Likevel jobber vi tett med bransjeforeningen for legemiddelindustrien, LMI, og sykehusene for å mobilisere til flere kliniske studier, som for eksempel seminaret vi hadde med Nevroklinikken i desember, sier Kolle.

Hun ser fram til den nye handlingsplanen for kliniske studier som helse- og omsorgsdepartementet jobber med og skal lansere i 2020.

– Forhåpentligvis er tiltakene i handlingsplanen de rette for å få opp antallet kliniske studier. Det fortjener norske pasienter, sier Kolle.

 

Siri Kolle
KONTAKT

Siri Kolle, M.Sc
Vice President Clinical
siri.kolle@inven2.com
Mob:(+47) 41 51 37 46

Skal du inngå et samarbeid eller gjøre et forskningsoppdrag med industri?

Inven2 håndterer samarbeids- og oppdragsforskningsavtaler med industri på vegne av helseforetakene i Helse SørØst og Univeristetsykehuset i Nord-Norge. Inven2 har kompetanse på avtalehåndtering, forhandling og økonomioppfølging av industrisponsede kliniske studier og andre former for industrisamarbeid. Vi fasiliterer og rådgir utprøvere med tanke på budsjett og oppsett av avtaler.

Meld ny studie